Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı

 

Gayrimenkul değerleme uzmanı, gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişilerdir.

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir.

İlgili görev alanları


Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev alacak kişiler.

Tamamlanması gereken modüller

1-Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
2-Gayrimenkul değerleme esasları
3-İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi
4-Gayrimenkul mevzuatı

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Gayrimenkul Değerleme  Lisansı" almaya hak kazanırlar.

Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin "Konut Değerleme" lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

Değerleme

Ülkemizde gayrimenkul değerleme mesleğinin kurumsal bir kimlik kazanması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine paralel olarak gerçekleşmiştir. Halka açık şirketler ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarında şirket hissedarlarının doğru bilgilendirilmesi ve korunmasını amaçlayan SPK, gayrimenkul değerlemesi yapacak uzmanlara lisans vermeye ve bu uzmanlarca kurulan şirketleri listeye almaya başlamıştır.  Takip eden dönemde SPK tarafından verilen lisanslar diğer kurumlar tarafından da referans alınmaya başlanmıştır. Bugün bankalar, özel şirketler ve pek çok kamu kurumu, gayrimenkul değerlemesinde SPK lisanslı uzmanları ve SPK listesindeki değerleme şirketlerini tercih etmektedir.

Lisanslı değerleme uzmanları SPK tarafından listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde yönetici ortak (sorumlu değerleme uzmanı) olabilmektedir. SPK listesine girecek değerleme şirketlerinin sermayesinin asgari %51’inin en az iki değerleme uzmanına ait olması zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer yandan lisanslı değerleme uzmanları SPK tarafından listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilebilmekte veya şirketlerle yaptıkları bir sözleşme çerçevesinde yarı zamanlı olarak da görev yapabilmektedir. Böylece Şirketler sadece kuruldukları bölgelerde değil, sözleşmeli değerleme uzmanları vasıtasıyla farklı şehirlerde ve ilçelerde de hizmet verebilmektedir.

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavı gayrimenkul değerleme esasları, mesleki mevzuat ve etik kurallar, inşaat ve gayrimenkul muhasebesi, temel finans matematiği ve ilgili vergi mevzuatından oluşmaktadır. Henüz değerleme alanında sadece 1 yıl tecrübesi olan üniversite mezunları ise daha dar kapsamlı bir sınavla konut değerleme uzmanlığı lisansı alabilmekte ve konutlara yönelik değerleme raporu hazırlayabilmektedir. *TDUB

Sektör Hakkında Bilgiler Sektör Hakkında Bİlgiler | SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır. KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.,gayrimenkul değerleme, değerleme, spk, konut değerleme, fabrika değerleme, evimin değeri, ekspertiz, ekspertiz raporu, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, gayrimenkul değerleme uzmanlığı, benzinlik değerleme, değerleme raporu, spk lisanslı firmalar, kamulaştırma, emlak, gayrimenkul KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sektör Hakkında Bİlgiler | SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır.