Gayrimenkul Danışmanlığı Hizmetlerimiz
Gayrimenkul Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Yatırım Danışmanlığı

Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. gayrimenkul yatırımcılarının ve finans kurumlarının yatırım projelerinin inşai yatırımlarının değerlemesinde ve izlenmesinde de danışmanlık hizmeti vermektedir. Sektörel tecrübesiyle sadece konut ve ofis yatırımlarında değil alışveriş merkezi, lojistik depolama alanları, turizm yatırımları, hidro elektrik santraller, fabrika (çimento fabrikası vb.) yatırımları gibi daha kompleks mülklerde ve karma kullanım projeler de de tecrübeli değerleme uzmanlarımız projenin ilerleme aşamasındaki maliyet analizlerini, bina alanlarının yasal ve mevcut durum analizleri, projenin değerleme analiziyle birlikte raporlarında vermektedirler.

Farklı yatırım alanlarında bünyemizdeki tecrübeli değerleme uzmanlarımız ve alanda işbirliği yaptığımız proje geliştirme ve yatırım uzmanları ile birlikte yatırım projelerinde değerleme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Söz konusu hizmetlerimiz aşağıdaki unsurlardan oluşur;

 • İş fikrinin geliştirilmesi,
 • Alan analizleri, Pazar analizleri, Rekabet analizleri,
 • Yatırım uygunluk analizleri,
 • Proses analizleri, Süreç analizleri, Sistem analizleri, Kaynak analizleri,
 • Konsept geliştirme,
 • Strateji geliştirme, Teknoloji seçimi, Finansal planlama, Risk teminat etütleri, Fizibiliteler,
 • Teşvikler, Projelendirme, Uygulama, Sistem oluşturma,Kaynak geliştirme,
 • Planlamalar, Uygulamalar, Eğitimler, Ar-Ge çalışmaları, Ürün ve üretim geliştirme,
 • Pazar geliştirme, Üretim hatlarının kurulması,
 • Makine-ekipman araştırmaları teklif, pazarlık, satın alma işlemleri,
 • Deneme üretimleri, Belgelendirme işlemleri,
 • Açılış organizasyonları,
 • Anahtar teslimi yatırım projeleri için gerekli diğer hususların gerçekleştirilmesi.

Mevcut Gayrimenkullerinize Yönelik Analiz ve Çözüm Alternatifleri

Hizmet alanlarımızdan bir diğeri ise mevcut gayrimenkulünüze ilişkin bölgesel ya da sektörel gelişmelere paralel yaşanan gerek fiziksel ya da fonksiyonel eskimeler gerekse ekonomik demodelik sonucunda mülkün en iyi en yüksek kullanım fonksiyonunu yerine getiremediği durumlarda çözüm alternatifleri sunmaktır. Bu kapsamda bölgesel ve sektörel olarak arz-talep dengesi, rekabet, pazar araştırması ve SWOT analizleri yapılarak, mülke en yüksek getiriyi sağlayacak altenetifi gayrimenkul yatırımcısına sunmak için gerekli maliyet kalemleri ve sonuçta elde edilecek gelir kalemlerini öngörülerek yaratılacak nakit akışları tespit edilir.

En İyi ve En Yüksek Kullanım Değeri Analizi

En verimli ve en iyi kullanım değeri analizi, her ne kadar iki veya daha fazla sayıda taşınmaz mülk parseli benzer niteliklere sahip olsalar ve birbirlerine çok benzeseler de kullanım şekilleri açısından önemli farklılıkların olabileceği düşüncesine dayanmaktadır. Bir mülkün en verimli şekilde nasıl kullanılabileceği, o mülkün Pazar Değeri’ nin tespit edilmesinde temel oluşturmaktadır.

En verimli ve en iyi kullanım değeri analizi’ ni belirleyen temel unsurlar aşağıdaki soruların cevabını içermektedir:

 • Kullanım makul ve olası bir kullanımıdır?
 • Kullanım yasal mı veya kullanım için yasal hak alabilme olasılığı var mı?
 • Mülk fiziksel olarak kullanıma uygun mu veya uygun hale getirilebilir mi?
 • Önerilen kullanım finansal yönden gerçekleştirilebilir mi?
 • Bu olasılıkları sağlayan kullanım şekilleri arasında seçilen en verimli ve en iyi kullanım, arazinin gerçekten en iyi kullanımı mıdır?

Bu koşullar göz önüne alındığında, En verimli ve en iyi kullanım değeri analizi’ ni; mantıklı olarak olası ve yeterli seviyede desteklenen alternatif kullanımlar arasında;

 • Yasal olarak izin verilen,
 • Fiziki olarak olanaklı,
 • Finansal açıdan uygulanabilir,
 • Maksimum düzeyde kullanım olarak tanımlanabilir.

En yüksek ve en iyi kullanım makul bir yakın gelecek için hesaplanmalıdır. Uzun vadeli ve spekülatif yaklaşımlar en yüksek ve en iyi kullanım değeri kavramının dışında kalmak durumundadır.

Ülkemiz koşullarında en iyi proje en yüksek getiriyi sağlayan veya teknik olarak en mükemmel sonuçları sağlayan seçenek olmanın yanı sıra yasal mevzuatın gereklerini de yerine getirebilecek özellikleri taşımalıdır.

Risk-Teminat Etütleri

Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bilgi birikimini finans sektöründeki tüm finansal kurumlara yapmayı öngördükleri kredi kullandırımlarına karşılık almayı planladıkları gayrimenkul teminatlarının değer-risk kıyaslamalarının analizlerini tecrübeli değerleme uzmanlarınca raporlarında sunar. Ayrıca sigorta kuruluşlarına da poliçelendirecekleri gayrimenkullerin içerdiği olası riskleri saptayarak varlık değerleri ile karşılaştırmasını raporlarıyla müşterilerine aktarır.

Pazarlama Stratejisi

Gayrimenkulün satışına yönelik en efektif satışın gerçekleşmesi için hedef kitlenin tespiti, hedef pazarın değerler sisteminin anlaşılması ve ürüne bu tespitlerin yansıtılması sonucunda gerekli pazarlama stratejisinin şekillendirilmesi ve somut bir iş planına dönüştürülmesi çalışmasıdır.

 

 

 

 

 
Gayrimenkul Danışmanlığı Hizmetlerimiz Gayrimenkul Danışmanlığı Hizmetlerimiz | SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır. KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.,gayrimenkul değerleme, değerleme, spk, konut değerleme, fabrika değerleme, evimin değeri, ekspertiz, ekspertiz raporu, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, gayrimenkul değerleme uzmanlığı, benzinlik değerleme, değerleme raporu, spk lisanslı firmalar, kamulaştırma, emlak, gayrimenkul KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Gayrimenkul Danışmanlığı Hizmetlerimiz | SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır.