İhale, Açık artırma ve İnşaat Prosesi Danışmanlığı
İhale, Açık artırma ve İnşaat Prosesi Danışmanlığı

Şirketimiz ihale veya açık artırmaya konu varlıklara ilişkin baz değer oluşturmak konusunda da uluslararası kabul görmüş yöntemler ve rapor standartları doğrultusunda gizlilik esası çerçevesinde raporlar hazırlayarak sunmaktadır. Raporlarımızda söz konusu gayrimenkullerin tüm yasal ve teknik özellikleri tüm belge ve dokümanlarıyla sunularak satışına yönelik muhammen bedel tespiti veya satışa yönelik baz değer tespiti analizleri değerlendirilmektedir.

Nitelikli ve büyük projelere kredi finansmanı sağlayan Banka ve Finansman Kuruluşları kullandırdıkları kredilerin serbest bırakılma aşamasında projelerle ilgili bağımsız ve profesyonel yaklaşımlarla bir  “İnşaat Yatırım İlerleme  Raporu” ihtiyacı duymaktadır. 

Bu hizmet verilirken uzmanlarımız tarafından aşağıdaki konular kontrol edilmektedir:

  • Proje ilerleme durum tespiti ve iş programı kontrolü
  • Güncel Maliyetler
  • Harcama Kontrolleri
  • Gerçekleşen ve bütçelenen maliyetlerin uygunluğunun karşılaştırılması ve kredi finansörüne raporlanması
  • Ayrıca yerli ve yabancıların yapmayı düşündükleri yatırımlarda yapıların fiziki alanlarının resmi belgelerdeki ölçülerle uyumluluğunun ölçülmesi ve farklılık varsa bunların belirlenmesi, binaların fiziksel kondisyonlarının incelenerek raporlanması hizmeti verilmektedir.
  • Binaların tüm boyutları ile ruhsat araştırmalarının yapılarak resmi belgelerin incelenmesi, belge eksikliklerinin tespiti ve sonuçların raporlanması yapılmaktadır.
İhale, Açık Arttırma ve İnşaat Prosesi Danışmanlığı İhale, Açık Arttırma ve İnşaat Prosesi Danışmanlığı | SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır. KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.,gayrimenkul değerleme, değerleme, spk, konut değerleme, fabrika değerleme, evimin değeri, ekspertiz, ekspertiz raporu, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, gayrimenkul değerleme uzmanlığı, benzinlik değerleme, değerleme raporu, spk lisanslı firmalar, kamulaştırma, emlak, gayrimenkul KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. İhale, Açık Arttırma ve İnşaat Prosesi Danışmanlığı | SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır.