Hakkımızda

Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar konularında Değerleme ve Danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Nisan 2010 tarihinde kurulmuş olan şirketimiz:
 
- Kurucularının; gayrimenkul danışmanlığı sektöründe 30 yılı aşan fiili çalışma, bilgi, birikim ve tecrübeleri yanı sıra gayrimenkul değerlemesi alanında çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarda edindikleri  yaklaşık 18 seneyi aşan tecrübelerini kapsayan iş ve yönetim anlayışları ile gerekli teknik ve hukuksal bilgi ve birikime sahip; mimar, mühendis, şehir plancısı, maliyeci, ekonomist ve işletme meslek mensuplarından oluşan geniş ve uzman kadrosu ve sahip olduğu mesleki sorumluluk sigortası güvencesinde hizmetlerini sürdürmektedir.  Şirketimiz:
 
Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimnkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Tebliğ” Tebliği hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 26.07.2010 tarih ve B.02.SPK.0.15-709/686 Sayılı yazısı ile Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri listesine alınmıştır.
 
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nun ‘Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nun 07.04.2011 tarih ve 4150 Sayılı Kararı ile bankalara; “gayrimenkul, gayrimenkul projesi ve bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlenmesi” yetkisi ile Kurul Listesine alınmıştır.
KURUMSAL SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır. KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.,gayrimenkul değerleme, değerleme, spk, konut değerleme, fabrika değerleme, evimin değeri, ekspertiz, ekspertiz raporu, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, gayrimenkul değerleme uzmanlığı, benzinlik değerleme, değerleme raporu, spk lisanslı firmalar, kamulaştırma KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır.