Kalite Güvence Sistemi Raporu

 

2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu

KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

2015 YILINA AİT KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

 

Bu rapor  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca ve İlgili maddenin 4. fıkrası uyarınca Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş’ nin kalite güvence sistemin işleyişinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür GÖZENOĞLU tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

İlgili maddenin “kalite güvence sistemi yılda bir kez gözden geçirilir ve gözden geçirmenin kapsamı, değerleme kuruluşunun internet sitesinden kamuoyuna yayımlanır” fıkrası uyarınca internet sitemizden kamuoyuna açıklanmıştır.

Saygılarımla,

 

Özgür GÖZENOĞLU

Kalite Güvence Sisteminin İşleyişinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

İÇİNDEKİLER

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

ŞİRKET YÖNETİM KURULU

ŞİRKET PERSONELİ

BDDK KURULU MEVZUATI DAİRESİNDE HİZMET VERİLEN BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GENEL YAPISI VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN  İŞLEYİŞİNDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ’ NE İLİŞKİN BİLGİLER

 

-           ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

 -ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar konularında Değerleme ve Danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Nisan 2010 tarihinde kurulmuş olan şirketimiz:

-Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimnkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Tebliğ” Tebliği hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 26.07.2010 tarih ve B.02.SPK.0.15-709/686 Sayılı yazısı ile Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri listesine alınmıştır.

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nun ‘Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nun 07.04.2011 tarih ve 4150 Sayılı Kararı ile bankalara; “gayrimenkul, gayrimenkul projesi ve bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlenmesi” yetkisi ile Kurul Listesine alınmıştır.

 

-ŞİRKET YÖNETİM KURULU

Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

Özgür GÖZENOĞLU              Yönetim Kurulu Başkanı

Başak ERÇALIK                     Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim SARIHAN                 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

-ŞİRKET PERSONELİ

DEĞERLEME UZMANLARI

ADI VE SOYADI

LİSANS BELGESİ TARİHİ VE NUMARASI

İŞ TECRÜBESİ

ÖZGÜR GÖZENOĞLU

20.09.2004 - 400202

25 YIL

İBRAHİM SARIHAN

28.08.2009 - 401149

26 YIL

BAŞAK ERÇALIK

04.08.2009 - 401138

8 YIL

SEHER AHSEN TAŞ

08.03.2010 - 401307

30 YIL

ALİCAN TAYLAN

30.12.2014 - 4035259

6 YIL

UĞUR ARIKAZAN

03.03.2015 - 403893

5 YIL

ŞEYDA ŞİMŞEK

 

 

22.07.2015 - 404704

3 YIL

 

Şirketin üçü sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere 5 ortağı bulunmaktadır. Değerleme Hizmetleri; Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, İsletme, İktisat, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Çevre Mühendisi dallarında lisans eğitimi almış, değerleme faaliyeti ile iştigal eden personel niteliklerine sahip İstanbul, Ankara, Denizli ve Çorum Bölgesinde tam zamanlı istihdam edilen yedi gayrimenkul değerleme uzmanı,  onüç değerleme uzman yardımcısı, iki operasyon yetkilisi ve biri mali müşavir olmak üzere 2 muhasebe personeli   tarafından yürütülmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz olan iller dışındaki (İstanbul, Ankara, Denizli, Çorum) Türkiye genelinde değerleme hizmeti için sözleşmeli çözüm ortakları ile çalışılmaktadır.

-           BDDK KURULU MEVZUATI DAİRESİNDE HİZMET VERİLEN BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI

  Şirketimiz aşağıdaki banka ve finans kuruluşlarına hizmet sunmuştur:

DENİZBANK A.Ş.

DENİZ LEASING

GARANTİ BANKASI

GİRİŞİM FAKTORING

ŞEKER MORTGAGE FİNANSMAN A.Ş. 

YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI KREDİ LEASİNG

T.C. HALK BANKASI A.Ş.

DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş

 

-           KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GENEL YAPISI VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

-KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu tarafınca ,Yönetim Kurulu Başkanı Özgür GÖZENOĞLU “Kalite Güvence Sisteminin işleyişinden sorumlu yönetim kurulu üyesi” olarak atanmıştır. Şirket tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini sürekli kılmak amacıyla Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Yapılan denetimler sonucunda Şirketin ISO 9001:2008 kalite sistemi standartlarını yerine getirdiği ve uyguladığı onaylanmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesi 5.fıkrasına göre kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyum düzeyi dikkate alınır:

a.       Mesleki Gereklilikler: Değerleme kurulusunun değerleme faaliyeti ile iştigal eden personelinin 5, 6, 7, 9, 10 ve 20 nci madde hükümlerine uygun davranması.

b.      Mesleki Yeterlilik: Değerleme kurulusunun değerleme faaliyeti ile iştigal eden personelinin, sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olması.

c.       Görev Dağıımı: Değerleme çalışmasının gerekli düzeyde bilgi, mesleki yeterlilik ve beceriye sahip olan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi.

d.      Yönlendirme: Değerleme faaliyetinin istenen kalitede olabilmesini ve değerleme sonunda tam ve doğru bir görüş bildirilebilmesini temin en, yapılan işin her seviyede gözden geçirilmesi ve değerleme ile görevlendirilen personelin görevleri konusunda yönlendirilmesi.

e.      Görüş Alma: Gerekli görülen durumlarda, konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi bulunan kişilerden görüş alınması.

f.        Görev Kabulü ve Devamlılık: Yeni görev kabulü için veya gelecek dönemlerde değerleme faaliyetine devam edilebilmesi için değerlendirme yapılması, yapılacak değerlendirmede bankanın durumunun özellikle bağımsızlık ilkelerine uygunluk ve verilecek hizmetin kapsam ve boyutu yönünden değerlendirilmesi.

g.       İzleme: Kalite güvence sisteminin ve işlevselliğinin izlenmesi.

 

            -KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

  a)      Şirket bünyesinde yer alan ve Değerleme faaliyeti içerisinde aktif rol alan personelin, görevlerini; dürüstlük, doğruluk, gizlilik ,tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı olarak ,çıkar ilişkilerinden uzak, tarafsızlıklarını etkileyecek hiçbir müdahaleye izin vermeden tam bir bağımsızlık içinde yürüttükleri, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 5, 6, 7, 9, 10 ve 20 nci madde hükümlerine uygun davranıldığı,

  b)      Bu hizmetleri yürüten personelin sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri için Yönetmeliğin 3.madde (ı) fıkrasında belirtilen “değerleme faaliyeti ile iştigal eden personel” niteliklerine haiz bulunduğuna,

  c)       Bankalardan gelen taleplerin değerleme çalışmasının gerekli düzeyde bilgi, mesleki yeterlilik ve beceriye sahip personel tarafından gerçekleştirildiği, Değerleme yapan Uzmanların, hizmetlerini yerine getirmek için gerekli bilgi birikimine, yeterliliğe ve deneyime sahip olduğu.Uzmanların,yeterlilikleri konusunda yanıltıcı olmadığı ve ancak yeterliliğine uygun işleri kabul ettikleri,

  d)      Değerleme faaliyetinin en iyi kalitede olabilmesi ve değerleme sonunda tam ve doğru bir görüş bildirilmesini sağlamak için, değerleme çalışmasının her aşamasında değerlemeyi yapan personelin takip edildiği, yönlendirildiği, gerekli görüldüğü hallerde ilave açıklamalar istendiği ve hazırlanan raporların Değerleme kontrolörleri vasıtasıyla kontrollerinin yapıldığı, Genel Müdür tarafından onaylandığı, raporların imzalı birer nüshalarının excell, word ve pdf formatında elektronik ortamda arşivlendiği ve yedeklemelerinin yapıldığı, gelen taleplerin, talep anından raporlanması ve arşivlenmesine kadar izlenen tüm sürecin kayıt edildiği “Değerleme Süreç Takip Formu” düzenlendiği, raporlara ilişkin talep yazısı, tapu senedi, yapı ruhsatı ve vb. ekler ile saha çalışma formları gibi tüm belgelerin 10 yıl süre ile saklamak üzere banka, tarih ve rapor numarası takip edilerek tasnif edildiği ve elektronik ortamda arşivlendiği,

e)      Tam tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygunluk içerisinde hizmet verildiği, hizmet verilen bankaların tam tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygun şekilde davrandığı tarafsızlığı ve bağımsızlığı etkileyecek hiçbir olumsuz talebin olmadığı olumlu şartlarda tam tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygunluk içerisinde hizmet verildiği,

f)       Bu şartların yerine getirilebilmesi için tüm şartların uygun olduğu, bu hizmetlere ilişkin mesleki sorumluluk sigortasının düzenlendiği, gelen taleplerin karşılanabilmesi için uzman sayısının arttırılması maksadıyla nitelikli/uzman personel temini çalışmalarının devam ettiği,

Kalite Güvence Sisteminin Gözden Geçirilmesi için yapılan kontrol ve denetim sonucunda kalite Güvence Sistemine uygun olmayan şartlara rastlanmadığı,

Tespit edilmiştir.

  -         KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN  İŞLEYİŞİNDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ’ NE İLİŞKİN BİLGİLER

Ad Soyad: Özgür GÖZENOĞLU

Mesleki Eğitim:                                             Mesleki Tecrübe:

  

-Anıt İnş.San.Tic.Ltd.Şti.                                 1988–2004      Kurucu Ortak

 

-Türk Kızılay Dern.Gay.Yön.Böl.                    2004-2010      Birim Yöneticisi

1961 Malatya doğumludur. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur,

1988 - 2004 yıllarında Anıt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ nde Kurucu ortak ve Gayrimenkul Danışmanı statüleriyle  çalışmıştır.

2004 - 2009 yılları arasında Türkiye Kızılay Dernği Gayrimenkul Yönetimi Bölümünde Birim Yöneticisi olarak iş hayatına devam etmiştir.

2009 - 2010 Türkiye Kızılay Derneği İzleme Değerlendirme Biriminde Analist  sıfatıyla çalışmıştır.

2010 yılı itibari ile Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ‘nin Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir. Halen aktif olarak Yönetim

Kurulu Üyeliğini sürdürmekte ve Kalite Güvence Sistemi İşleyişinden  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

Kalite Güvence Sistemi Raporu Kalite Güvence Sistemi Raporu | SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır. KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.,gayrimenkul değerleme, değerleme, spk, konut değerleme, fabrika değerleme, evimin değeri, ekspertiz, ekspertiz raporu, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, gayrimenkul değerleme uzmanlığı, benzinlik değerleme, değerleme raporu, spk lisanslı firmalar, kamulaştırma, kalite, bağımsız KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Kalite Güvence Sistemi Raporu | SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır.