Kalite Güvence Sistemi Raporu

 

2017 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu

KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

2017 YILINA AİT KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

 

Bu rapor  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca ve İlgili maddenin 4. fıkrası uyarınca Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş’ nin kalite güvence sistemin işleyişinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür GÖZENOĞLU tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

İlgili maddenin “kalite güvence sistemi yılda bir kez gözden geçirilir ve gözden geçirmenin kapsamı, değerleme kuruluşunun internet sitesinden kamuoyuna yayımlanır” fıkrası uyarınca internet sitemizden kamuoyuna açıklanmıştır.

Saygılarımla,

 

Özgür GÖZENOĞLU

Kalite Güvence Sisteminin İşleyişinden Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

İÇİNDEKİLER

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

ŞİRKET YÖNETİM KURULU

ŞİRKET PERSONELİ

BDDK KURULU MEVZUATI DAİRESİNDE HİZMET VERİLEN BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GENEL YAPISI VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN  İŞLEYİŞİNDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ’ NE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Kalite Güvence Sistemi Raporu Kalite Güvence Sistemi Raporu | SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır. KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.,gayrimenkul değerleme, değerleme, spk, konut değerleme, fabrika değerleme, evimin değeri, ekspertiz, ekspertiz raporu, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, gayrimenkul değerleme uzmanlığı, benzinlik değerleme, değerleme raporu, spk lisanslı firmalar, kamulaştırma, kalite, bağımsız KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Kalite Güvence Sistemi Raporu | SPK ve BDDK lisanslı Kent Değerleme Türkiye'nin her yerinde gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kentsel dönüşüm değerleme, avm değerleme, fabrika değerleme, otel değerleme, benzin (akaryakıt) istasyonu değerleme, arsa, arazi değerleme ve kamulaştırmaya esas bedel tespitine ilişkin taşınmaz değerleme raporları hazırlamaktadır.